Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh


Đồng chí Phạm Đăng Lực Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Lang Chánh