Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh


Mưa bão khiến hàng trăm ha keo gãy đổ, người dân quặn lòng khai thác keo non