Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh


Phun hóa chất khử khuẩn tại nơi ở của 6 người đi từ vùng dịch trở về địa phương.