Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
281 người đã bình chọn
247 người đang online


Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, tại Lang Chánh