Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
402 người đã bình chọn
1039 người đang online


Lang Chánh Học tập trực tuyến các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo của Bộ chính trị, Ban bí thư khóa XII và Nghị quyết số 16 của Tỉnh ủy Thanh Hóa.

°