Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh


Khởi công xây dựng phòng, lớp học tại điểm trường Tiểu học Khu Phá Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tam văn.