Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh


Lang chánh vệ sinh tiêu độc khử trùng nơi diễn ra Lễ giao nhận quân, để phòng chống dịch cúm do chủng vi rút mới Corona.