Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh


Phun tiêu trùng khử độc cho hơn 32 trường học các điểm lẻ và nơi công cộng trên địa bàn huyện.