Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh


Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lê Văn Diện trao tặng quà các gia đình huyện và các gia đình chính sách.