Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh


Đồng chí Lữ Đức Chung UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện dự buổi sinh hoạt Chi bộ Thôn Chạc Dạnh, xã Tân Phúc.