Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh


Hoàn thành trên 99% công tác Điều tra về dân số, nhà ở của 53 dân tộc thiểu số tại Lang Chánh