Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh


Không đội mũ bảo hiểm cho trẻ ngồi trên xe máy khi tham gia giao thông, phụ huynh thờ ơ với tính mạng của con em mình