Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
287 người đã bình chọn
1057 người đang online


Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Huyện Lang chánh khai giảng lớp đảng viên mới Khóa 3- năm 2017