Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
287 người đã bình chọn
1098 người đang online


Vẫn còn tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại khu vực Ngàm xã Yên Thắng