Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
402 người đã bình chọn
340 người đang online


Tổ chức thành công Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2024.

°