Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
402 người đã bình chọn
433 người đang online


Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, triển khai công tác tuyển quân năm 2025

°