Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
281 người đã bình chọn
172 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
278/QĐ-UBND 07/03/2022 Quyết định về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện (có hiệu lực từ 14 giờ, ngày 04/03/2022)
73/BC-UBND 03/03/2022 Báo cáo kết quả tình hình sử dụng test nhanh kháng nguyên phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (từ ngày 25/02/2022 đến ngày 03/3/2022)
75/BC-UBND 03/03/2022 BÁO CÁO Kết quả một năm thực hiện Đề án " Phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững gắn với chế biến và xây dựng thương hiệu sản phẩm giai đoạn 2021-2025", năm 2021
263/QĐ-UBND 01/03/2022 Về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia
224/UBND-TCKH 28/02/2022 Công văn về việc báo cáo rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo Công điện số 1767/CĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
264/QĐ-UBND 28/02/2022 Về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện (có hiệu lực từ 14 giờ, ngày 28/02/2022)
2645/UBND-VX 28/02/2022 Thông báo hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 thực hiện thu từ ngày 01/ 07 đến ngày 09/11/2021 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum
147/QĐ-UBND 25/01/2022 QĐ Công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
2409 11/12/2020 QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành tiêu chuẩn định mức, sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (không bao gồm lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của huyện Lang Chánh
353/PA-PCH 14/05/2018 Phương án phòng chống bão mạnh, siêu bão năm 2018
24/TB-UBND 14/05/2018 Thông báo giới thiệu chức vụ và chữ ký chủ tịch UBND huyện lang Chánh
329/UBND-VHTT 09/05/2018 V/v tổ chức Hội thảo khoa học, quy mô cấp huyện với chủ đề " Lang Chánh với cuộc khởi nghĩa Lam sơn và việc bảo tồn, phát huy di tích lịch sử-văn hóa"
447/QĐ-UBND 09/05/2018 Quyết định Về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội nạn nhân chất độc Da cam/dioxin huyện Lang Chánh, giai đoạn 2013-2018
446/QĐ-UBND 09/05/2018 Quyết định Về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
343/UBND-CA 09/05/2018 Về việc ngăn chặn hoạt động truyền bá tà đạo "Hội thánh Đức Chúa trời"
1 2 3