Hiệu quả từ mô hình “Camera với an ninh trật tự” tại thị trấn Lang Chánh

Mô hình “Camera với an ninh trật tự” trên địa bàn thị trấn lang Chánh đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Đây được xem là “tai mắt”, là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an Nhân dân.

Came ra được lắp đặt tại các khu phố đang hoạt động tốt

Hiện nay, trên địa bàn thị trấn đã xây dựng, triển khai mô hình “Camera với an ninh, trật tự” tại 14/14 khu phố, đã lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống với 33 camera giám sát, Mô hình “Camera với an ninh, trật tự” là minh chứng hiệu quả của việc sử dụng khoa học công nghệ hỗ trợ lực lượng Công an trong quản lý địa bàn.

Các đồng chí chiến sỹ Công an thị trấn đang theo dõi trên màn hình kiển tra

Có thể nói, việc xây dựng và nhân rộng mô hình “Camera với an ninh, trật tự” trên địa bàn thị trấn, là việc làm thật sự cần thiết và phù hợp với bối cảnh hiện nay, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh, xử lý tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác, bảo đảm tốt an ninh, trật tự, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội để Nhân dân có cuộc sống bình yên./.

Ngọc Thỏa Trung Tâm Văn hóa TT-TT&DL huyện