Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Thanh dự hội nghị sơ kết công tác cấp ủy quý I, triển khai nhiệm vụ quý II tại Đảng bộ xã Tam Văn

Ngày 01 tháng 04 năm 2024, đồng chí Hoàng Văn Thanh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự hội nghị sơ kết cấp ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; triển khai mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024, của Đảng bộ xã Tam Văn.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị sau khi thông qua báo cáo sơ kết cấp ủy quý I, các đại biểu đã tập trung thảo luận thẳng nêu rõ những tòn tại, hạn chế, vướng mắc của từng chi bộ về triển khai nhiệm vụ trong quý I như: Sản xuất nông, lâm nghiệp còn manh mún, chưa chú trọng áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; chưa có nhiều mô hình sản xuất đem lại thu nhập và giá trị kinh tế cao, kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới còn chậm. Tiêu chí môi trường còn yếu, các tiêu chí NTM đạt được chưa bền vững. Môi trường chăn nuôi trong khu dân cư có nơi chưa đảm bảo, rác thải sinh hoạt chưa được thu gom, xử lý đúng cách.  Công tác quản lý của chính quyền đôi khi chưa kịp thời, việc lẫn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông tuy đã được giải quyết, xử lý nhưng có lúc, có nơi việc lấn chiếm lề đường, hành lang an toàn giao thông vẫn còn xảy ra, công tác sinh hoạt theo quy chế hoạt động của một số cấp ủy chi bộ chưa thường xuyên, nội dung sinh hoạt chưa phong phú, vai trò, trách nhiệm của người người đứng đầu một số cấp ủy chưa được thể hiện rõ.

Thông qua báo cáo sơ kết cấp ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; triển khai mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024

Đại biểu tham dự hội nghị cũng đánh giá sự sâu sát cơ sở của Mặt trận tổ quốc, các ngành đoàn thể chưa được thường xuyện, trách nhiệm chưa cao, từng phần việc không cụ thể vẫn còn chung chung, thời gian tới cần có sự định hướng và tạo bước dột phá trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là quyết liệt hơn trong lãnh đạo điều hành, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung di dời nhân dân thuộc đối tượng đến khu tái định cư mới tại bản Lọng và bản Căm…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Hoàng Văn Thanh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phân tích, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn của từng xã, thị trấn trên địa bàn huyện về phát triển kinh tế xã hội, công tác lãnh đạo, điều hành, phát triển đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời nhận định sự khó khăn, hạn chế của xã Tam Văn để đội ngũ lãnh đạo chủ chốt xã nhìn rõ vị trí của mình, cần phải nỗ lực vươn lên trong thời gian tới, đồng chí đề nghị.

Đồng chí Hoàng Văn Thanh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đảng bộ, Chính quyền xã cần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên, tập trung vận động nhân dân di dời đến khu tái định cư theo kế hoạch và phải xây dựng trở thành cụm dân cư kiểu mẫu.

Đề nghị tập thể Ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ xã tiếp tục bám vào thông báo kết luận số 49 ngày 28/3/2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy để thực hiện nhiệm vụ, xã cần phải giữ vững tinh thần đoàn kết nhưng phải vào cuộc thực hiện các nhiệm vụ đã chỉ ra, về phát triển kinh tế với sự trăn trở của mình đồng chí yêu cầu tam văn tập trung rà soát, quy hoạch vùng trồng cây mai lấy lá, theo hướng để cho doanh nghiệp thuê đất, người dân là lao động chính tạo thu nhập để thoát nghèo, quan tâm về xây dựng mô hình chăn nuôi, đặc biệt là nuôi con bản địa, con nuôi đặc sản, nuôi dúi, lợn cỏ, gà đồi, tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng, vấn về môi trường cần có sự vào cuộc quyết liệt của các ngành đoàn thể, quần chúng nhân dân, thay đổi ngay tập quán sinh hoạt, để cuộc sống của người dân được đảm bảo an toàn, tập trung vận động nhân dân di dời các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở và phải theo quy hoạch, trước tiên thực hiện điểm ở bản Lót và bản Phá, để môi trường hai bản này sạch sẽ, sau đó nhân rộng ra toàn xã…

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện mong muốn xã Tam Văn sẽ vượt qua khó khăn để cố gắng nỗ lực, tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra xây dựng tam văn ngày càng phát triển hơn nữa về kinh tế, xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ quí II và cả năm 2024.

Ngọc Thỏa Trung Tâm Văn hóa TT-TT&DL huyện