Xây dựng Vườn ươm cây xanh góp phần giữ vững tiêu chí nông thôn mới

Thực hiện tháng cao điểm xây dựng NTM, với mục tiêu về đích NTM trong năm 2024, xã Tân Phúc đã triển khai, chỉ đạo Hội LHPN xã thực hiện vườn ươm cây trồng hàng rào xanh đường nông thôn, nhằm góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo.

Chị em phụ nữ làm bầu xây dựng vườn ươm

Thực hiện phong trào “Phụ nữ Tân Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội LHPN xã đã xây dựng các mô hình “Vườn ươm cây giống” tại các thôn, bản trên địa bàn, thông qua hình thức huy động các chị em xây dựng các vườn ươm cây giống, Các giống cây chủ yếu được lựa chọn để ươm như: cây chè mạ, chuỗi ngọc, hoa hồng, hoa râm bụt…đến nay Hội đã ươm được hơn 10 nghìn cây giống các loại để trồng hàng rào xanh, xây dựng khu dân cư. Khi cây giống ra rễ và đủ các điều kiện để phát triển tốt, đạt chất lượng, yêu cầu đề ra, trên cơ sở đăng ký của các thôn, Hội sẽ phân phối toàn bộ số cây giống để nhân dân các thôn làm hàng rào xanh, bồn hoa, khuôn viên nhà văn hóa, các công trình công cộng góp phần hoàn thành tiêu chí vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới.

Các giống cây được ươm phụ vụ xây dựng NTM

Đến thời điểm hiện tại các vườn ươm cây giống được chăm sóc và phát triển tốt. Việc xây dựng Vườn ươm cây xanh là hết sức cần thiết bởi những ưu điểm và hiệu quả mang lại. Qua đó góp phần xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, các tuyến đường kiểu mẫu trên địa bàn và chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới trong năm 2024.

Xã Tân Phúc trông bổ sung hàng hoa Phong Linh

Cùng với xây dựng vườn ươm cây xanh, xã Tân Phúc cũng đang ra quân trồng bổ sung hàng hoa Phong Linh tuyến đường từ thôn Tân Thành vào UBND xã, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, cải thiện cảnh quan môi trường toàn diện trên địa bàn xã. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn xã; Duy trì công tác bảo vệ môi trường trở thành thói quen, nếp sống, sinh hoạt thông qua nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng và toàn xã hội tham gia phấn đấu xã về đích NTM trong năm 2024.

Đình Toàn - Trung tâm VHTT-TT & DL