THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lang Chánh năm 2023

 

Xem chi tiết: HÔNG BÁO Tại đường liên kết bên dưới:

THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lang Chánh năm 2023.pdf

Ban Quản lý DAĐT huyện