Đoàn công tác UBND huyện Lang Chánh đi kiểm tra về việc quy hoạch và xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn huyện.

Sáng 21/02/2024, Đoàn công tác UBND huyện do đồng chí Đỗ Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra về việc quy hoạch và xây dựng cơ sở vật chất tại các trường THCS Giao Thiện, THCS Yên Khương, Tiểu học Yên Khương. Cùng tham gia đoàn công tác có Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Tài Chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDAĐTXD huyện.

Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Cường và đoàn công tác đã kiểm tra cơ sở hạ tầng; các phòng học, phòng thiết bị, và các công trình phụ trợ khác ...để đánh giá về thực trạng sử dụng các thiết bị dạy học cũng như hiệu quả đầu tư sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Tại buổi làm việc, đại diện Chính quyền địa phương và Ban Giám hiệu các nhà trường đã báo cáo hiện trạng cơ sở vật chất chất trường lớp học, công tác chuẩn bị diện tích để xây dựng phòng lớp học tại trường THCS Giao Thiện, công tác quản lý đẩy nhanh tiến độ thi công phòng lớp học tại trường THCS Yên Khương cũng như những khó khăn như tình trạng phòng học xuống cấp tại trường Tiểu học Yên Khương do đã được đầu tư xây dựng từ lâu.

Đồng chí Đỗ Văn Cường -  Phó Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trong đoàn công tác UBND huyện Lang Chánh khảo sát vị trí xây dựng công trình phòng lớp học tại trường THCS Giao Thiện.

Sau khi nghe các ý kiến báo cáo, phản ánh, đồng thời qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Cường yêu cầu Phòng Tài Chính- Kế hoạch, Ban QLDAĐTXD hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định để sớm triển khai thực hiện khởi công xây dựng dự án nhà lớp học tại trường THCS Giao Thiện. Đồng chí Đỗ Văn Cường- Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện tiến độ xây dựng phòng lớp học tại trường THCS Yên Khương theo đúng kế hoạch. Đồng thời đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các phòng chuyên môn rà soát, đánh giá lại mức độ xuống cấp của phòng lớp học tại trường Tiểu học Yên Khương và tham mưu cho UBND huyện để có phương án đầu tư cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất cho nhà trường trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu dạy và học thầy và trò.

Đồng chí Đỗ Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại trường Tiểu học Yên Khương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị chính quyền địa phương cần quan tâm nhiều hơn nữa cho công tác giáo dục, không trông chờ, ỷ lại vào nguồn vốn của cấp trên, mà cần chủ động huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học từ các nguồn khác nhau. Đồng thời, tăng cường huy động nguồn xã hội hóa để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà trường, để các trường sớm hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Đối với ban giám hiệu các nhà trường, đồng chí Đỗ Văn Cường- Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện các biện pháp đồng bộ nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Đặc biệt, trong thời gian tiến hành sửa chữa, xây dựng phòng lớp học nhà trường phải chủ động bố trí các phòng học cho học sinh sao cho hợp lý nhất, đảm bảo an toàn cho các cháu khi đến trường, sau khi các công trình được sửa chữa bàn giao đưa vào sử dụng, các nhà trường phải bảo quản, giữ gìn và phát huy tối đa hiệu quả các công trình.

Hoài Thu Trung Tâm VHTTTT&DL huyện