Tân Phúc tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024

Chiều 23/1, UBND xã Tân Phúc tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024, nhằm đánh giá kết quả của năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Lê Đức Tiến, UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã, Bí thư, trưởng các thôn bản trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động  của UBND huyện; Nghị quyết của Đảng ủy; HĐND xã  về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, theo đó để triển khai thực hiện thắng lợi Kế hoạch hành động tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo, với chủ đề “Tranh thủ thời cơ, thuận lợi, chủ động vượt qua khó khăn, bằng hành động thiết thực, để thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024” và phương châm hành động “Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”, năm 2024 xã Tân Phúc tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và kịp thời khắc phục những hạn chế yếu kém. Trong đó yêu cầu công chức chuyên môn, các cơ quan, đơn vị, các thôn, quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất chủ động triển khai nghiêm túc đồng bộ hiệu quả những nhiệm vụ và giải pháp mà kế hoach hành động đề ra. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt các chương trình, đề án, kế hoạch trong Chương trình công tác của UBND xã năm 2024.

Lãnh đạo xã Tân Phúc thông qua chương trình hành động

Mục tiêu là chủ động khắc phục, tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện cho sản xuất kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững, tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, phát huy tiềm năng, huy động và sử dụng tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới và cải tạo vườn tạp, cải thiện đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và vệ sinh an toàn thực phẩm.Năm 2024 xã đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu Thu nhập bình quân đầu đạt 42 triệu đồng người/năm, tỷ lệ hộ nghèo 5,9%, diện tích đất được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 52 ha,  Tỷ lệ tăng thu ngân sách trên địa bàn đạt 10% trở lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57%, tỷ lệ che phủ rừng 85%, phấn đấu xã NTM....

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Tiến, UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà cán bộ và Nhân dân trên địa bàn xã đã đạt được trong năm 2023.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh một số vấn đề để xã Tân Phúc khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024. Đồng chí yêu cầu, căn cứ vào quyết định, kế hoạch giao chỉ tiêu của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND, UBND xã xây dựng kế hoạch cụ thể trên từng lĩnh vực để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất. Xã cần, khẩn trương rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tập trung xây dựng phương án, chương trình, kế hoạch hàng tháng, hàng năm, đề ra các giải pháp quyết liệt, sát đúng, thiết thực, khả thi để triển khai thực hiện, phấn đấu đạt kết quả cao, trước hết thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện thắng lợi xã về đích NTM trong năm 2024

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện để Nhân dân đón Tết thật đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Đình Toàn - Trung tâm VHTT-TT & DL