Đảng bộ xã Trí Nang tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và Tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng, 15 năm công tác thi hành điều lệ Đảng.

Ngày 04 tháng 01 năm 2024, Đảng bộ xã Trí Nang tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và Tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng, 15 năm công tác thi hành điều lệ Đảng, dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Thị Oanh UVBTV Trưởng Ban Tuyên giáo; Giám đốc Trung tâm chính trị Huyện, các đồng chí Ủy viên BCH phụ trách địa bàn xã.

Thông qua báo cáo

Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trí Nang đã đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng - an ninh. Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đối với công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, Đảng ủy đã thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Nắm bắt những vấn đề phát sinh trong đảng viên, Chi bộ để giải quyết kịp thời.

Trong phát triển kinh tế, các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện đảm bảo tiến độ, có nhiều kết quả đáng khích lệ, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,4 triệu đồng/người/năm, thành lập mới được 1 doanh nghiệp, giảm 43 hộ nghèo vượt 123% kế hoạch, bản Hắc đã được công nhận bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, hoạt động văn hóa - xã hội, các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, hoạt động du lịch thường xuyên được quan tâm chỉ đạo. Tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và kỷ niệm các ngày lễ lớn; chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên; công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm có những chuyển biến rõ rệt. Quốc phòng - An ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ được thực hiện tốt hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tuyển quân năm 2023, công tác khám sơ tuyển và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 thực hiện tốt.

Về công tác xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ xã Trí Nang đã đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. 

Đảng ủy xã đã quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đảng viên và quần chúng Nhân dân; gắn việc học tập với việc phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Đồng thời, tập trung chỉ đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, các văn bản của cấp trên bằng các Kế hoạch, Chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực. Đảng bộ xã hoàn thành công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030.  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác hàng năm.

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận, trao đổi góp ý của các đại biểu đều nhất trí với Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng, 15 năm công tác thi hành điều lệ Đảng.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, các đại biểu cũng đã thẳng thắn nêu ra một số vấn đề còn tồn tại hiện nay trong Đảng bộ, đề xuất những giải pháp cụ thể để công tác lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới ngày càng sâu sát, thiết thực, hiệu quả cao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Oanh UVBTV Trưởng Ban Tuyên giáo; Giám đốc Trung tâm chính trị huyện đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, Đảng viên và những kết quả mà Đảng ủy xã Trí Nang đạt được trong năm 2023.

Đồng chí Phạm Thị Oanh UVBTV Trưởng Ban Tuyên giáo; Giám đốc Trung tâm chính trị huyện phát biểu chỉ đạo

Đồng thời đề nghị Đảng bộ xã Trí Nang tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, đảng viên trong toàn Đảng bộ, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân, các tổ chức xã hội; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì tốt nề nếp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới; giữ gìn đoàn kết nội bộ, giữ vững các tiêu chí NTM, tập trung phát triển kinh tế bằng những mô hình trọng tâm, phát triển du lịch từ chính nội lực của bà con nhân dân, không trông chờ vào sự đầu tư của doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm từ du lịch, giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc, giới thiệu quảng bá sâu hơn, rộng hơn cảnh quan thiên nhiên, khai thác tốt mọi tiềm năng sẵn có, mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân luôn thống nhất, đoàn kết với quyết tâm chính trị cao nhất hoàn thành các chương trình mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trao thưởng cho tập thể, cá nhân

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy xã đã trao tặng giấy khen cho cac tập thể Chi bộ và cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Ngọc Thỏa Trung Tâm VHTT-TT&DL huyện