Kỳ họp thứ mười lăm, Hội đồng Nhân dân huyện Lang Chánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 30/11/2023, HĐND huyện Lang Chánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Kỳ họp diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Hoàng Thị Hồng - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Dự kỳ họp có các đồng chí: Lữ Đức Chung - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Hoàng Văn Thanh - Chủ tịch UBND huyện, các Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

    Khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của huyện trong năm 2023, qua đó chỉ rõ trong năm 2023 dưới sự đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện, huyện Lang Chánh cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, có 25/29 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Huyện được hỗ trợ nhiều chương trình dự án góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ triển khai, quyết định nhiều nội dung quan trọng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, đặc biệt là việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu. Do đó đồng chí yêu cầu các đại biểu tham gia kỳ họp cần phát huy tinh thần trách nhiệm, công minh, tập trung nghiên cứu, thảo luận, xem xét, quyết định lá phiếu của mình nhằm đánh giá một cách công minh, chính xác, góp phần đánh giá uy tín, và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, làm cơ sở để huyện xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ.

Kỳ họp tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu

    Tại kỳ họp, UBND huyện đã thông qua 4 tờ trình thuộc lĩnh vực đầu tư công gồm: Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ đường Quyết Thắng đến đầu cầu treo khu phố Chiềng Trải, thị trấn Lang Chánh; Các tờ trình về việc xin phê duyệt bổ sung danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025 huyện Lang Chánh bao gồm: dự án xây dựng đường Giao thông bản Lọng, bản Cú Tá xã Tam Văn, đường giao thông nông thôn bản Nà Đang xã Lâm Phú, Hội trường Trung tâm văn hóa, thể thao xã Đồng Lương, Cầu treo bản Lọng xã Tam Văn. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cũng đã thông qua các báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 15.

    Sau khi tiến hành thảo luận thống nhất thông qua các nội dung. Kỳ họp đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu. Với kết quả 100% các đồng chí được lấy phiếu đạt kết quả từ tín nhiệm đến tín nhiệm cao. HĐND huyện cũng đã biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung tại kỳ họp. 

    Bế mạc kỳ họp, Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ làm việc nghiêm túc của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp. đồng thời khẳng định, sau kỳ họp này, HĐND huyện sẽ nhanh chóng ban hành các Nghị quyết giao cho UBND huyện triển khai, tổ chức thực hiện. Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng ban UBND huyện, các xã, thị trấn sớm tổ chức triển khai kịp thời, chất lượng, hiệu quả các chương trình dự án góp phần cho sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện. đặc biệt là sớm triển khai thực hiện công tác GPMB, Giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra. Các vị đại biểu HĐND huyện, UBMTTQ huyện cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chặt chẽ các chương trình, dự án. Đối với những người được HĐND bầu tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, có tinh thần, trách nhiệm trong lĩnh vực, nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt trọng trách của mình trước Đảng, chính quyền và nhân dân.

    Sau ½ ngày tổ chức trọng thể, kỳ họp HĐND huyện Lang Chánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Lê Thiết - Trung tâm VHTT-TT & DL