Cụm thi đua số 6 LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổng kết công tác thi đua năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Sáng 30/11, Tại huyện Lang Chánh, Cụm thi đua số 6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chuyên viên LĐLĐ các huyện trong cụm về dự.

Cụm thi đua số 6, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa gồm có 7 đơn vị gồm: LĐLĐ huyện Lang Chánh, Như Xuân, Thường XuânBá Thước, huyện Quan Sơn, Quan Hóa và Mường Lát Toàn cụm có 518 đơn vị Công đoàn cơ sở và 15.248 đoàn viên Công đoàn.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2023, tình hình tư tưởng công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong cụm ổn định, yên tâm công tác; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 100% các đơn vị trong cụm đã tổ chức lễ phát động thi đua và tổ chức các phong trào thi. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động được quan tâm. 

Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều giải pháp sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị làm lợi hàng tỷ đồng, có nhiều công trình, sản phẩm mới đạt chất lượng cao được đưa vào sử dụng. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở với Chủ đề năm 2023 “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở” được Ban Thường vụ LĐLĐ các huyện quan tâm tập trung tổ chức thực hiện gắn với công tác cập nhật thông tin đoàn viên lên phần mềm quản lý đoàn viên. Trong năm 2023 đã thành lập được 15 công đoàn cơ sở (đạt 88,2%), phát triển mới 705 đoàn viên (đạt 87.5%).

LĐLĐ các huyện đã xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn năm 2023; Phối hợp với Ban Tuyên giáo – Nữ công, Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS các huyện miền núi với gần 500 lượt cán bộ CĐCS tham gia. Tập trung vận động đoàn viên tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Hỗ trợ đoàn viên CNVCLĐ tỉnh Thanh Hóa” năm 2023. Kết quả, LĐLĐ các huyện trong Cụm đã vận động thu, nộp về LĐLĐ tỉnh được tổng số tiền là: 2.122.280.000đ đạt tỉ lệ 96,9%.

Công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong Cụm được tập trung triển khai thực hiện đảm bảo, đúng kế hoạch, đúng theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Minh Cảnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2024, các đơn vị trong cụm thi đua số 6 tăng cường công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, CNVCLĐ. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn ngoài Nhà nước; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát...

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong cụm thi đua đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động công đoàn và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; công tác phát triển đoàn viên, thành thành lập công đoàn cơ sở; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho NLĐ...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận biểu dương những kết quả, thành tích mà cụm thi đua số 6 đã đạt được trong năm 2023 và chỉ ra một số điểm còn hạn chế, đồng thời đồng chí cũng định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn mà cụm phải nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của cụm trong năm 2024

Các đơn vị trong cụm ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong cụm năm 2024

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa yêu cầu trong năm 2024, các công đoàn cơ sở trong cụm thi đua số 6 LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết ĐH Công đoàn các cấp. Tập trung đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, người lao động và đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn trong các doanh nghiệp, tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn toàn tỉnh trong năm 2024./.

Kết thúc Hội nghị, Cụm thi đua số 6 thực hiện bình xét thi đua, ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong cụm năm 2024

 

 

Đình Toàn - Trung tâm VHTT-TT & DL