Mặt trận Tổ quốc thị trấn Lang Chánh với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết từ các khu dân cư.

Trong những ngày này, các khu dân cư trên địa bàn thị trấn Lang Chánh đang rộn ràng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp để cán bộ và người dân ôn lại 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), đồng thời Ngày hội còn là dịp thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ đầu tháng 11 đến nay, không khí tại các khu phố trên địa bàn thị trấn Lang Chánh đang trở nên sôi nổi khi người dân cùng chung tay tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Mọi người đều phấn khởi cùng nhau chuẩn bị cho Ngày hội, từ những việc như dọn dẹp vệ sinh các đường, trang hoàng lại nhà văn hóa khu phố, dọn dẹp vườn tược, trang hoàng nhà cửa, xây dựng tuyến đường hóa; tập luyện những tiết mục văn nghệ, ôn lại những bài ca, điệu múa đến việc bàn bạc, thảo luận ý kiến để đóng góp, đề xuất, kiến nghị với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Năm nay, ngày hội Đại đoàn kết thị trấn được diễn ra từ ngày 10/11/2023 đến hết ngày 16/11/2023, thị trấn Lang Chánh lựa chọn khu phố Phống Bàn làm điểm, đón các đồng chí trong Thường trực và Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể về dự và chung vui với Nhân dân. Với hình thức tổ chức phong phú, hoạt động thiết thực, sinh động và nhiều ý nghĩa, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thị trấn sẽ thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Trong không khí rộn ràng của Ngày hội, bà con cùng nhau ôn lại về những ngày khó khăn, kể nhau nghe về cách xây dựng Gia đình văn hóa, cùng quyết tâm thắt chặt tình đoàn kết, nỗ lực làm ăn để thoát khỏi cái nghèo.

Ngày hội năm nay, bên cạnh việc tuyên dương Gia đình văn hóa, nhiều cá nhân tiêu biểu cũng được UBND thị trấn Lang Chánh khen thưởng vì có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng các phong trào thi đua của mỗi khu phố.

Kỷ niệm ngày truyền thống, các khu dân cư trên địa bàn thị tấn đang náo nức tổ chức Ngày hội. Cùng với phần lễ, trong Ngày hội, các hoạt động văn hóa truyền thống, trò chơi dân gian, văn nghệ diễn ra sôi nổi.

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc.  Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng với Ban vận động “ Ngày vì người nghèo” cùng cấp đã kêu gọi được nhiều tấm lòng sẻ chia, nhân ái của cộng đồng, hỗ trợ  cho nhiều hộ dân cải thiện nhà ở và vươn lên thoát nghèo.

Khen thưởng cho các tập thể cá nhân khu phố Chiềng Trải nhân dịp ngày hội Đại đoàn kết

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đến nay đã trở thành hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong đời sống Nhân dân, không chỉ đem lại không khí vui tươi, đầm ấm của tình cảm gắn bó giữa các khu phố,  mà thông qua đó, nhiều nét đẹp trong truyền thống văn hóa được khơi dậy và gìn giữ, tình cảm được thắt chặt, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện ngày càng tốt hơn và  đặc biệt Ngày hội chính là dịp để các cấp ủy đảng, chính quyền gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; cùng với nhân dân bàn bạc, trao đổi, xây dựng giải pháp thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Từ đó tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Ngọc Thỏa Trung Tâm VHTT-TT&DL huyện