Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 tại huyện Lang Chánh

Sáng 8/11/2023, Đoàn kiểm tra của tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Tống Văn Oanh, Phó trưởng phòng Kế hoạch- tài chính, Sở Y tế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Lang Chánh, kiểm tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trước khi làm việc với UBND huyện, đoàn đã đến thăm các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo trên địa bàn thị trấn Lang Chánh, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 tại Thị trấn Lang Chánh ; kiểm tra việc thực hiện quy trình, hồ sơ thực hiện rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025.

Đoàn công tác kiểm tra thực trạng hộ nghèo tại hộ gia đình bà Lê Thị Lý - Khu phố Trùng, Thị trấn Lang Chánh

Tiếp đó, Đoàn công tác làm việc với Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, Tại buổi làm việc các thành viên trong đoàn công tác đã kiểm tra hồ sơ các nội dung theo kế hoạch đồng thời nêu lên một số ý kiến trong công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 như: Cần thống nhất số liệu cho chính xác cụ thể, công tác tuyên truyền cần được thực hiện sâu rộng về các cơ chế chính sách hỗ trợ...nội dung tuyên truyền phải thường xuyên, lồng ghép vào các hội nghị ở các thôn và trên hệ thống truyền thanh xã...

Lãnh đạo huyện Lang Chánh đã có ý kiến nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện như: việc huy động nguồn lực tại chỗ cho công tác giảm nghèo ở địa phương còn gặp khó khắn; việc xây dựng các dự án theo chương trình giảm nghèo nhanh bền vững còn gặp một số trở ngại, đồng chí mong muốn huyện sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của tỉnh trong công tác giảm nghèo tại địa phương, để Lang Chánh sớm thoát khỏi huyện nghèo và trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh.

Qua buổi kiểm tra, đồng chí Tống Văn Oanh, Phó trưởng phòng Kế hoạch- tài chính, Sở Y tế đã đánh giá cao nỗ lực của huyện Lang Chánh trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023. Tuy nhiên, đoàn cũng đề nghị huyện cần quan tâm đến đội ngũ điều tra viên đáp ứng được yêu cầu, công tác rà soát; hoàn thiện việc thu thập thông tin tại các biểu mẫu trong rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025.

Lê Thiết Trung tâm VHTT-TT&DL huyện