Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - đội cho cán bộ đoàn cơ sở năm 2023.

    Ngày 28/9/2023, Huyện Đoàn Lang Chánh phối hợp với Trung tâm chính trị mở lớp Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn - đội cho cán bộ đoàn cơ sở năm 2023. Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo, giảng viên Trung tâm chính trị, Huyện đoàn và 112 học viên là bí thư, phó bí thư đoàn xã, thị trấn và đoàn trực thuộc Huyện đoàn Lang Chánh; các đồng chí bí thư, phó bí thư chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở.

Toàn cảnh lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn - đội cho cán bộ đoàn cơ sở năm 2023.

    Trong thời gian 01 ngày các hoạc viên được giảng viên Trung tâm chính trị huyện truyền đạt chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh, ngoài việc giới thiệu nội dung chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng viên sẽ lồng ghép thêm một số vấn đề như: tình hình, nhiệm vụ của địa phương; mô hình, cách làm hay trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện…

Đồng chí: Lê Minh Châu Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn phát biểu khai mạc

Các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tham dự lễ khai mạc lớp tập huấn

    Tại lớp tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở được nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền vận động, đặc biệt là việc phát huy vai trò của người cán bộ đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, dám nghĩ, dám hành động, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tiên phong trong mọi hoạt động.

Giảng viên trung tâm chính trị chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh

    Từ đó, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu và sự phát triển của phong trào đoàn hiện nay, các học viên còn được cung cấp các kiến thức về phương pháp công tác của bí thư Đoàn cấp cơ sở; hướng dẫn kỹ năng lập kế hoạch công tác và tham mưu đối với cấp ủy, sự phối hợp với các ban, ngành; kỹ năng giao tiếp, ứng xử và công tác thanh vận; kỹ năng truyền thông trong công tác thanh niên và tổ chức các hoạt động tập thể,…

    Đây cũng là dịp để cán bộ Đoàn cấp cơ sở trong toàn huyện có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi các mô hình hiệu quả nhằm hoàn thiện các kỹ năng, chương trình hoạt động, đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn, đội hoạt động phong trào hiện nay.

Ngọc Thỏa Trung Tâm VHTT-TT&DL huyện