Người cao tuổi thị Trấn Lang Chánh nêu gương sáng làm kinh tế giỏi

Thời gian qua, người cao tuổi trên địa bàn thị trấn Lang Chánh đã phát huy tinh thần tuổi cao - gương sáng, tích cực tham gia phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Hàng năm, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn, Hội Người cao tuổi thị trấn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao, gương sáng, phát huy vai trò người cao tuổi nêu gương sáng làm kinh tế giỏi, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Trên cơ sở đó, các chi hội tập trung tuyên truyền, vận động hội viên tích cực phát triển kinh tế, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Để tạo điều kiện cho hội viên người cao tuổi phát triển kinh tế, nhiều cơ sở hội vận động hội viên giúp nhau kinh nghiệm sản xuất, tư vấn mô hình kinh tế phù hợp điều kiện gia đình, địa phương; phối hợp tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư, các tổ chức tín dụng tạo vốn giúp đỡ hộ người cao tuổi nghèo có vốn, phương tiện sản xuất. Đến nay, phong trào người cao tuổi thi đua làm kinh tế giỏi trên địa bàn thị trấn phát triển sâu rộng, được đông đảo người cao tuổi hưởng ứng, tạo sự lan tỏa rộng khắp trên địa bàn các phố, đạt kết quả thiết thực.

Bằng vốn tri thức và kinh nghiệm tích lũy được, người cao tuổi ở các khu phố trên địa bàn tham gia lao động, sản xuất trên các lĩnh vực nông, ngư nghiệp, kinh doanh, dịch vụ; hình thành mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

Ông: Hà Văn Cho Chủ tịch Hội người cao tuổi huyện cùng lãnh đạo thị trấn đến thăm mô hình của gia đình ông Bùi Văn Tham khu Phố Chí Linh thị trấn Lang Chánh

 

Đặc biệt là hội viên Bùi Văn Tham 72 tuổi, ở khu phố Chí Linh thị trấn Lang Chánh, ông là công nhân ngành lâm nghiệp, nghỉ hưu từ năm 2007, gia đình có 400 m2 đất, ông bàn bạc với vợ cùng các con thế chấp vay vốn ngân hàng, mua một xe ô tô vận tải loại 22,5 tấn vận chuyển lâm sản, kết hợp mua bán hàng lâm sản trên địa bàn huyện, khi kinh tế vực dậy có vốn đầu tư, ông bắt đầu mở nhà xưởng, đầu tư mua máy móc và xây dựng xưởng chế biến lâm sản, đồ mục gia dụng, đến năm 2019 gia đình đăng ký thành lập, Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Thắng Lợi đi vào hoạt động hiệu quả, hiện tại duy trì ổn định có đầy đủ phương tiện vận tải để chuyển hàng hóa, cung với lĩnh vực san lấp mặt bằng, sản xuất vật liêu xây dựng, chế biến lâm sản với tổng vốn đầu tư sản xuất kinh doanh là 6,5 tỷ đồng, trong đó: có 04 xe ô tô vận tải loại 10 đến 20 tấn, trị giá 2 tỷ đồng, 04 máy múc trị giá 1,5 tỷ đồng, 01 giây chuyền bóc gỗ, xẻ gỗ, trị giá 1 tỷ đồng, tổng doanh thu hàng năm đạt 10 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí lợi nhuận thu được 600 triệu đồng/năm, tạo công ăn việc làm cho 20 công nhân thường xuyên trong năm với mức lương hàng tháng 10 đến 15 triệu đồng/người/tháng, đồng thực thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế nhà nước hằng năm, ngoài ra ông còn giúp đỡ công nhân khó khăn vay tiền không tính lãi, đồng thời tham gia đầy đủ các hoạt động quỹ đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo.

Với sự tích cực tham gia phong trào thi đua làm kinh tế, cán bộ, hội viên người cao tuổi thị trấn đóng góp quan trọng cho phong trào xây dựng, khu phố sáng, xanh, sạch đẹp, đô thị văn minh; phát huy vai trò, trí tuệ người cao tuổi, xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Ðiểm nổi bật của người cao tuổi làm kinh tế giỏi là ý chí, nghị lực vượt khó, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, hăng hái thi đua phát triển kinh tế gia đình vững chắc thể hiện tinh thần tuổi cao, chí càng cao.

Để tiếp tục phát huy phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi trong thời gian tới, Hội Người cao tuổi thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm làm kinh tế; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình, điển hình người cao tuổi làm kinh tế giỏi.

Đồng thời, phát huy vai trò tổ chức hội trong chăm sóc người cao tuổi; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi. Qua đó khuyến khích, động viên người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm người cao tuổi sản xuất, kinh doanh, góp phần làm giàu cho gia đình, xã hội.

Ngọc Thỏa Đài TT-TH