Quán triệt, triển khai các văn bản về chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội

Sáng 30/5, UBND huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Giám đốc Công an tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chỉ đạo 138 huyện về chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2023. Đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và Thượng tá Nguyễn Quang Thủy, UV BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện đồng chủ trì hội nghị, dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lữ Đức Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo công an tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an huyện đã triển khai một số nội dung trọng tâm liên quan đến việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2023.  Quán triệt Nghị quyết số 14- ngày 18/5/2023 của Ban thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; chuyển hóa địa bàn huyện an toàn, trở thành vùng xanh về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy. Triển khai kế hoạch của Ban chỉ đạo 138 huyện về thực hiện Nghị quyết số 14 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định 42/2021/ND-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ “Quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy”; Quán triệt Thông tư số 45/2022/TTBCA ngày 01/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an xã, phường, thị trấn”.

Các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Giám đốc Công an tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chỉ đạo 138 huyện về chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2023

 

Theo đó, đẩy mạnh phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, tập trung tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, tổ chức tự quản về an ninh trật tự; thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, chủ động phòng ngừa kết hợp chặt chẽ với tích cực tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm; xây dựng, thực hiện cơ chế các biện pháp phối hợp nhằm duy trì ổn định địa bàn đã chuyển hóa.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo an ninh trật tự huyện Lang Chánh tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng để Nhân dân nâng cao nhận thức về pháp luật, tự ý thức phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; tập trung chuyển hoá đối với 3 địa bàn xã Thị trấn Lang Chánh, các xã Đồng Lương, Giao Thiện. Triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, tập trung giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn trong Nhân dân về các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, không để phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội, gắn với xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mô hình “khu dân cư, dòng họ tự quản về an ninh trật tự”,… Qua đó góp phần kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi phạm pháp luật, tạo môi trường lành mạnh, ổn định địa bàn phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã tập trung đánh giá tình hình an ninh trật tự nổi lên trên địa bàn xã, thị trấn trong thời gian qua, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong thời gian tới, và bày tỏ quyết tâm thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển hóa trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Văn Thanh Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Thanh đề nghị các đơn vị cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết số 14 ngày 18/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch số 21 ngày 23/5/2023 của Ban chỉ đạo 138 huyện về thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; chuyển hóa địa bàn huyện an toàn, trở thành vùng xanh về tình hình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị, Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nói chung và địa bàn Thị trấn, Đồng Lương, Giao Thiện nói riêng, công tác tuyên truyền phải đến từng hộ dân biết được thực trạng tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn;

Chủ tịch UBND huyên Hoằng Văn Thanh đề nghị Công an huyện - Cơ quan trực Ban chỉ đạo 138 huyện thực hiện tốt công tác tham mưu trong công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động triển khai các kế hoạch, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn huyện. Tập trung mọi nguồn lực chuyển hóa thành công địa bàn Thị trấn Lang Chánh, xã Giao Thiện, Đồng Lương từ địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, trở thành địa bàn an toàn, Đối với các thành viên ban chỉ đạo 138 huyện phụ trách các địa bàn, tăng cường xuống từng địa bàn để nắm tình hình về ANTT ở địa bàn phụ trách, để phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác chuyển hóa. Đối với cấp ủy, chính quyền Thị trấn Lang Chánh, Đồng Lương, Giao Thiện, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện chuyển hóa.

 

Đình Toàn Đài TT-TH