Hội nghị đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Sáng 23/5, huyện Lang Chánh tổ chức hội nghị đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có đồng chí Lữ Đức Chung - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Thanh- Phó Bí Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng, Phó các Phòng, Ban, cơ quan, cán bộ các phòng Chuyên môn UBND huyện.

Theo báo cáo được trình bày tại hội nghị và các ý kiến phát biểu nêu rõ: Tính đến ngày 20/5/2023 huyện Lang Chánh đang triển khai thi công đạt 60% giá trị khối lượng xây dựng các Dự án thuộc hạ tầng kỹ thuật, giao thông; Đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có 13 dự án thi công xây dựng đạt từ 50% khối lượng và hoàn thành thi công; có 03 dự án đang thi công xây dựng đạt từ 10- 49% khối lượng; có 03 dựng án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư

Đối với vốn ngân sách tỉnh quản lý tỷ lệ giải ngân đạt 1,99% kế hoạch vốn giao; Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỷ lệ giải ngân đạt 3,15% kế hoạch vốn giao; Đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỷ lệ giải ngân đạt 20,1% kế hoạch vốn giao.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng- Bí thư Huyện ủy phát biểu ý kiến Kết luận tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã có nhiều ý kiến nhằm tháo gỡ khó khăn trong đẩy nhanh tiến độ xây dựng  các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả việc rà soát, kiểm tra tiến độ giải ngân các dự án; linh hoạt trong công tác điều hành kế hoạch vốn. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; Tiến độ quyết toán các công trình, dự án; Các phòng chuyên môn cần chủ động đấu mối với các Sở ngành để triển khai thực hiện đúng tiến độ

Phát biểu ý kiến Kết luận tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng- Bí thư Huyện ủy đề nghị để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đề nghị UBND huyện cần khẩn trương thành lập các đoàn công tác tăng cường kiểm tra, theo dõ tiến độ thực hiện từng hạng mục công trình của từng chủ đầu tư để nắm chắc tiến độ triển khai, tiến độ giải ngân, xác định nguyên nhân chậm tiến độ để tập trung chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện. Đồng thời, đề nghị các ngành, đơn vị chủ động làm tốt công tác đấu mối với Sở ngành, đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan trong thực hiện tiến độ các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

                   

                                            

Hoài Thu Đài TT-TH