Hội nghị thẩm định, đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc chương trình OCOP đợt 1 năm 2023.

Chiều 16/5, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Lang Chánh tổ chức hội nghị để thẩm định, đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP đợt 1/2023. Đồng chí Lê Đức Tiến - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên trong hội đồng đánh giá cấp huyện; Lãnh đạo xã Trí Nang, Yên Thắng ; đại diện chủ thể có sản phẩm tham gia chương trình OCOP cấp huyện

Đợt này, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc OCOP huyện Lang Chánh tổ chức đánh giá đối với 3 sản phẩm là: Muối mắc khén Mường Đeng của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Yên Thắng; Rượu siêu men lá Bình An của hộ kinh doanh bà Ngân Thị Quyến bản Năng Cát xã Trí Nang và mật ong Chí Linh Sơn của Công ty Ma Hao.

Thành viên hội đồng thẩm định thảo luận ý kiến về sản phẩm được lựa chọn, đánh giá, phân hạng đợt 1 năm 2023

Tại hội nghị, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc chương trình OCOP cấp huyện đã thẩm định hồ sơ đối với 3 sản phẩm của 3 chủ thể sản xuất. Trên cơ sở đánh giá chi tiết, chấm điểm từng nội dung, từng tiêu chí, các thành viên trong Hội đồng thống nhất nhận định: Các sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2023 đều là những sản phẩm tiêu biểu, được các chủ thể chú trọng nâng cao chất lượng, phát triển đa dạng; các thủ tục pháp lý như chứng nhận đủ điều kiện an toàn sản phẩm, hồ sơ công bố chất lượng, phiếu phân tích chỉ tiêu chất lượng, hệ thống bao bì, tem nhãn đầy đủ... Trên cơ sở đó, các đồng chí thành viên Hội đồng đã góp ý đối với chủ thể khắc phục một số tồn tại hạn chế để các chủ thể tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, góp phần nâng hạng sản phẩm, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh trên thị trường và khẳng định đặc trưng của từng địa phương.

Hội nghị thẩm định, đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc chương trình OCOP đợt 1 năm 2023.

Kết quả, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Lang Chánh đã công nhận 3 sản phẩm đó là Muối mắc khén Mường Đeng của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Yên Thắng; Rượu siêu men lá Bình An của hộ kinh doanh bà Ngân Thị Quyến bản Năng Cát xã Trí Nang và mật ong Chí Linh Sơn của Công ty Ma Hao đạt sản phẩm OCOP 3 sao.

Có thể thấy, chương trình OCOP “Mỗi xã một sản phẩm” có ý nghĩa trong phát triển kinh tế- xã hội. OCOP tạo ra các sản phẩm dịch vụ có chất lượng phục vụ phát triển kinh tế tại địa phương, góp phần nâng cao thu nhập tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân và thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất” trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, làm thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, hướng người dân vào kinh tế thị trường, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống có lợi thế ở khu vực nông thôn, góp phần tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp. 

Hoài Thu Đài TT- TH