Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Tân Phúc.

Xác định xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn theo chuỗi liên kết là hướng đi mới giúp bà con nông dân nâng cao giá trị sản phẩm một cách bền vững. Mới đây, đồng chí Hoàng Văn Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và 2 Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Tân Phúc.

Đoàn công tác UBND huyện đã đi thăm mô hình trồng cây nho Kio và Hạ Đen trong nhà lưới  của gia đình ông Lê Minh Thư thôn Tân Phong. Đây là một trong 2 mô hình trồng cây nho đầu tiên trên địa bàn xã Tân Phúc được triển khai theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thâm canh như: hệ thống nhà lưới, hệ thống tưới nước nhỏ giọt tự động nhằm vừa giảm công chăm sóc đồng thời giúp quá trình kiểm soát nước và dinh dưỡng cho cây trồng sinh trưởng, phát triển hiệu quả hơn.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra mô hình trồng cây nho Kio và Hạ Đen của xã Tân Phúc

Tiếp đến đoàn công tác UBND huyện đã đi thăm mô hình trồng xoài keo kết hợp chanh leo của gia đình ông Lê Minh Thư. Gia đình ông Thư bắt đầu trồng cây chanh leo từ năm 2021, với diện tích 2 ha. Đến nay, gia đình ông đang chuẩn bị thu hoạch quả vụ thứ 3. Thông thường, cây chanh leo sau 180 ngày xuống giống sẽ cho thu hoạch lứa đầu và cho thu hoạch liên tiếp từ 3-5 năm. Nếu bà con nông dân trồng, chăm sóc tốt, hợp đất, hợp khí hậu cây sẽ cho thu hoạch cao.

Được biết, cây chanh leo không phải là loai cây trồng mới. Tuy nhiên, trên đất Tân Phúc thì đây là loại cây trồng cho thu hoạch tốt về cả chất lượng và số lượng, hứa hẹn mang lại thu nhập cao cho người dân, mở ra hướng đi mới trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn. Đến thời điểm này xã Tân Phúc đã có trên 5 ha trồng cây chanh leo. Để ổn định đầu ra cho nông sản địa phương đã liên kết với Công ty TNHH xuất khẩu nông sản T9  để có được cam kết đầu ra ổn định cho cây Chanh leo.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra đánh gia hiệu quả mô hình cây chanh leo của xã Tân Phúc

 

Sau khi trực tiếp thăm mô hình, đồng chí Hoàng Văn Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao nỗ lực tìm tòi, vượt khó của địa phương trong vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập. Đồng chí yêu cầu xã Tân Phúc cần tiếp tục vận động người dân nhân rộng những mô hình sản xuất có hiệu quả, cũng như thúc đẩy hình thức sản xuất liên kết, tạo đầu ra ổn định để phát triển bền vững góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của huyện.

                                

Hoài Thu Đài TT- TH