Các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện kiểm tra tiến độ xây dựng điểm tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện.

Để công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lang Chánh năm 2023 đạt hiệu quả cao nhất, mới đây , đồng chí Hoàng Văn Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trong BTV Huyện ủy, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Lãnh đạo một số phòng, ngành đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng tại điểm tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra tại thực địa một số khu vực đã được địa phương lựa chọn bố trí xây dựng các hầm, hào như khu vực Sở Chỉ huy căn cứ chiến đấu diễn tập khu vực phòng thủ huyện, khu vực làm việc của Lãnh đạo huyện và các phòng, ban, ngành, đường giao thông dẫn vào khu vực tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lang Chánh năm 2023.

Đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ xây dựng tuyến đường giao thông dẫn vào KVPT huyện Lang Chánh năm 2023.

 

Qua kiểm tra cho thấy, các ngành chức năng, cơ quan chuyên môn được phân công đã chủ động đấu mối với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến  độ xây dựng hầm, hào, công sự trận địa, các khu chức năng phục vụ diễn tập trong căn cứ theo đúng Quy định và chỉ đạo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cũng như phù hợp với điều kiện địa hình và nhiệm vụ diễn tập.

Đồng chí Hoàng Văn Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đoàn công tác nghe BCHQS huyện báo cáo các vị trí xây dựng các hầm, hào nơi diễn ra diễn tập KVPT huyện Lang Chánh năm 2023.

 

Để cuộc diễn tập diễn ra thành công, đồng chí Hoàng Văn Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy, Trưởng đoàn công tác đề nghị nhà thầu, Ban dự án huyện cần phối hợp với các đơn vị chuyên môn BCHQS huyện để xây dựng hầm, hào công sự, khu căn cứ chiến đấu và tập luyện theo đúng kích thước về độ cao, độ sâu theo, đúng diện tích, đảm bảo chất lượng công trình kỹ thuật theo Quy định. Đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các công trình theo kế hoạch đã được phê duyệt để phục vụ cho diễn tập đạt kết quả tốt nhất.

                                  

                                          

Hoài Thu Đài TT-TH