Hơn 160 học viên tham gia tập huấn kỹ năng Khặp Thái, Xường Mường, Hát ru của đồng bào dân tộc Thái, Mường năm 2023

Sáng 20/4/2023, tại Trung tâm hội nghị huyện Lang Chánh, hơn 160 học viên là công chức Văn hóa - Xã hội, người dân, các hạt nhân văn nghệ tại các thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện đã tham gia Hội nghi tập huấn kỹ năng Khặp Thái, Xường Mường, Hát ru của đồng bào dân tộc Thái, Mường huyện Lang Chánh năm 2023.

      Trong thời gian 03 ngày, từ ngày 20/4 đến ngày 22/4/2023, các học viên sẽ được truyền đạt các kỹ năng về Khặp Thái, Xường Mường, Hát ru, Cồng chiêng, Khua luống; kỹ năng thẩm âm, truyền dạy cho con em đồng bào dân tộc Thái, Mường trên địa bàn huyện nhằm trao truyền cho thế hệ kế cận và mai sau; kỹ năng sưu tầm, ghi chép, thống kê, lưu giữ các bài Chiêng cổ, Khua luống, các bài Khặp, Xường, lời ru của đồng bào các dân tộc Thái, Mường (dưới các hình thức như ghi âm, ghi hình, chụp ảnh tư liệu). Ngoài ra, học viên tham gia hội nghị tập huấn còn được tham gia thực hành trình tấu Cồng chiêng, Khua luống.

Các học viên tham gia trình tấu cồng chiênghội nghị tập huấn kỹ năng Khặp Thái, Xường Mường, Hát ru của đồng bào dân tộc Thái, Mường năm 2023

Hội nghị được tổ chức sẽ góp phần gìn giữ, giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Cồng chiêng, Khua luống, Khặp Thái, Xường Mường trong đời sống đồng bào dân tộc Thái, Mường trên địa bàn huyện, gắn việc bảo tồn với phát triển văn hóa du lịch trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 05/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đồng thời đây cũng là dịp để các học viên học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Khặp Thái, Xường Mường, Hát ru, Cồng chiêng, Khua luống. Qua đó, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong huyện ngày càng phong phú và hấp dẫn.

 

Lê Thiết Đài TT-TH