Cụm thi đua số 03 triển khai công tác thi đua năm 2023

Cụm thi đua số vừa 3 tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2023. Tới dự có đồng chí Lê Văn Nam, Trưởng phòng Nội vụ, ủy viên thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng (HĐTĐKT) huyện, đại diện các đơn vị trong cụm.

Cụm thi đua số 3 bao gồm các đơn vị: Ngân hàng NN và PTNT, Ngân hàng CSXH, Công ty Lâm Nghiệp, Kho bạc Nhà nước huyện, ban quản lý rừng phòng hộ, Bưu điện, Hội doanh nghiệp và Viettel Lang Chánh.

Toàn cảnh hội nghị  cum 3 triển khai công tác thi đua năm 2023

 

Với mục tiêu tạo khí thế sôi nổi trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức của các đơn vị trong Cụm thi dua; tạo động lực mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị các đơn vị được giao. Xây dựng, nêu gương những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng tạo sự lan toả trong Cụm thi đua, trong lĩnh vực ngành và trong xã hội. Thông qua phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động; tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác giữa các đơn vị trong Cụm thi đua.

Cụm thi đua số 03 đã tiến hành ký kết giao ước thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

 

Cụm thi đua số 3 đề ra những việc làm cụ thể như: Thực hiện sâu rộng, thiết thực, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng đơn vị, Thi đua xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh, gương mẫu thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, triển khai, đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua - khen thưởng.

Các nội dung thi đua được triển khai làm 2 đợt. Từng đơn vị tùy theo nhiệm vụ và tình hình thực tế để tổ chức các đợt thi đua ngắn ngày hoặc các đợt thi đua theo chuyên đề. Đợt 1, từ đầu năm 2023 đến ngày 30/6/2023 và Đợt 2 từ ngày 01/7/2023 đến 31/12/2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, chia sẻ về kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo để thực hiện kế hoạch công tác năm 2023.

Các thành viên của Cụm thi đua số 03 đã tiến hành ký kết giao ước thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023./.

 

 

Đình Toàn Đài TT-TH