Hội nghị tập huấn thông tư số 25 và 26/2022 của Bộ NNPTNT về công tác trồng rừng thay thế, quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Sáng 23/3/2023, UBND huyện Lang Chánh tổ chức hội nghị tập huấn thông tư số 25/2022 và thông tư 26/2022 ngày 30/12/2023 của Bộ NN&PTNT quy định về công tác trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác, quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Đức Tiến - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện,

Tham gia hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Phòng tư pháp, lãnh đạo hạt kiểm lâm, chủ tịch, phó chủ tịch UBND, cán bộ địa chính, tư pháp các xã, thị trấn, các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến khai thác, mua bán lâm sản, các chủ rừng trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn thông tư số 25 và 26/2022 của Bộ NNPTNT về công tác trồng rừng thay thế, quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện,  khẳng định: Công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉ đạo triển khai nghiêm túc, có hiệu quả. Tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật về lâm nghiệp của một bộ phận nhân dân chưa tốt, các hoạt động trồng rừng, khai thác rừng, vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái pháp luật vẫn còn xảy ra. Để hội nghị tập huấn đạt kết quả cao, phát huy những giá trị tích cực trong cộng đồng, giúp cán bộ và nhân dân nhận thức đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương; Báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức tham hội nghị tập huấn cần tập trung cao độ, tiếp thu nghiêm túc các nội dung của hội nghị, tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề còn vướng mắc để được giải đáp kịp thời. Sau quá trình tập huấn, các đơn vị, địa phương, các tổ chức doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch triển khai truyên truyền sâu rộng đến cán bộ công chức, nhân dân và thành viên của đơn vị, địa phương mình, đảm bảo việc triển khai thực hiện Thông tư số 25/2022 và Thông tư số 26/2022 được nghiêm túc và hiệu quả.

Đồng chí Lê Đức Tiến – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị đã triển khai các nội dung trong thông tư số 25 ngày 30/12/2022  của Bộ NN&PTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác và thông tư số 26 ngày 30/12/2022  của Bộ NN&PTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Đồng thời triển khai ccs quyết định của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án "Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025", các nội dung của Luật Lâm nghiệp, Luật Bảo vệ môi trường, Nghị quyết số 24 ngày 30/6/2013 của hội nghị trung ương 7 khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Thông qua hội nghị tập huấn, giúp các đơn vị nắm rõ được các nội dung để áp dụng và thực hiện tốt Thông tư số 25 và Thông tư số 26/2022/TT ngày 30/12/2022 của BNNPTNT trên địa bàn.

 

 

Lê Thiết Đài TT-TH