Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 21/3, tại huyện Mường Lát, Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG tỉnh Thanh Hóa, chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì tại điểm cầu huyện Lang Chánh.

Trong thời gian qua, Thanh Hóa đã triển khai tốt các Chương trình MTQG. Bộ mặt nông thôn, miền núi có nhiều thay đổi; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 37,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 6,08%, khu vực các huyện miền núi 15,19%, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 19,86%. Thanh Hóa đã có 12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM); khu vực miền núi có 61 xã, 645 thôn bản được công nhận đạt chuẩn NTM, 7 xã NTM nâng cao, 51 thôn bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Khu vực miền núi có 72 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, chiếm 22,7% sản phẩm OCOP toàn tỉnh.Tuy nhiên, việc thực hiện các Chương trình MTQG tại tỉnh Thanh Hóa còn nhiều khó khăn, bất cập, như: hiệu quả kinh tế rừng, phát triển chăn nuôi chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa có nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Đời sống của đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao, kết quả giảm nghèo chưa bền vững. Kết quả xây dựng NTM ở các huyện miền núi còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa.

 

 

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 3 Chương trình MTQG; đồng thời kiến nghị với Trung ương nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách, chỉ tiêu cho phù hợp với thực tiễn tại khu vực miền núi.

 

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các ban, sở, ngành và các huyện miền núi đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn thực hiện trên địa bàn ở các địa phương. Đồng thời nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất, kiến nghị Bộ NN&PTNT nghiên cứu tham mưu Trung ương sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách và một số tiêu chí cho phù hợp với tình hình ở khu vực miền núi.

        Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Lang Chánh

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa thời gian qua. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đại diện các huyện miền núi tại hội nghị và cho rằng: “Khó khăn của 11 huyện miền núi Thanh Hóa đã thấy rất rõ. Do đó, cần định vị tiếp cận vấn đề phát triển miền núi khác hơn, thực chất hơn”. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nêu rõ: Bộ sẽ cùng với lãnh đạo tỉnh nghiên cứu giải quyết vấn đề tháo gỡ khó khăn.

              Phát biểu kết thúc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ của cá nhân Bộ trưởng nói riêng và Bộ NN&PTNT, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương nói chung, đối với sự phát triển và những kết quả mà Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, gợi mở của đồng chí Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tại hội nghị này; vận dụng vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các Chương trình MTQG tại địa phương mình; phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm, để đưa việc thực hiện các Chương trình MTQG đi vào chiều sâu, thực chất, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.

 

 

                              

Hoài Thu Đài TT-TH