KHAI MACH HỘI THI CÁN BỘ GIẢNG DAY CHÍNH TRỊ NĂM 2023

Sáng ngày 22/02/2023, Huyện ủy Lang Chánh đã khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. Đồng chí Lữ Đức Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự chỉ đạo phát biểu khai mạc hội thị. Tham dự hội thi có các đồng chí UVBTV, Trưởng các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện và 12 đồng chí thí sinh là Chính trị viên, Chính trị viên phó của các Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

             Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nêu rõ: Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023 là hoạt động thực tiễn, có ý nghĩa quan trọng trực tiếp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý giáo dục chính trị của cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp. Là cơ sở để đánh giá trình độ năng lực, bồi dưỡng kiến thức, trình độ sư phạm của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, phát hiện, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay trong tổ chức quản lý và thực hành giảng dạy chính trị tại địa phương, nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị của huyện Lang Chánh trong thời gian tới.

Ban giám khảo Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023.

              Để hội thi diễn ra chặt chẽ, đánh giá công tâm, khách quan chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu, Ban giám khảo hội thi cần chấp hành nghiêm quy chế, quy định của Ban tổ chức, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, trung thực trong đánh giá kết quả của từng thí sinh. Đối với các thí sinh, nhận thức sâu sắc mục đích, yêu cầu của hội thi; chấp hành nghiêm quy định của Ban tổ chức và kỷ luật quân đội; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, trung thực, cầu thị, tập trung trí tuệ, khả năng, kinh nghiệm, bình tĩnh, tự tin, phấn đấu giành kết quả cao nhất.

Đồng chí Lữ Đức Chung, Phó Bí thư Thường trực phát biểu khai mạc hội thi

               Nhấn mạnh về ý nghĩa hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định: Kết quả hội thi là cơ sở để Chính trị viên, Chính trị viên phó các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Đảng ủy, những chủ trương, biện pháp mới trong lãnh đạo, chỉ đạo để không ngừng nâng cao chất lượng công tác giảng dạy chính trị ở đơn vị mình.

 

Việt Hoàng Ban TG-HU