Tổng kết công tác phòng chống TT và TKCN năm 2021, Triển khai kế hoạch sản xuất vụ thu mùa năm 2022.

Ngày 12/5, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Triển khai kế hoạch sản xuất vụ thu mùa năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Đức Tiến - UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên Ban chi đạo huyện; Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện; Lãnh đạo các phòng ban ngành liên quan.

Báo cáo tịa hội nghị cho thấy, năm 2021 đối với công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, toàn huyện đã chủ động triển khai ứng phó với thiên tai, kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự; xây dựng Kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai; quản lý đê điều, thủy lợi... Thực hiện phương châm “4 tại chỗ” việc chuẩn bị vật tư phòng chống thiên tai đã được các xã, thị trấn thực hiện cơ bản đầy đủ theo kế hoạch huyện giao. Đồng thời đã huy động lực lượng, phương tiện để gia cố các công trình hồ đập, kênh mương trên địa bàn... Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp kịp thời, hiệu quả. 

Đồng chí Lê Đức Tiến - UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Đối với công tác triển khai sản xuất vụ Thu mùa năm 2022, Căn cứ kết quả thực hiện vụ Đông, dự kiến kết quả thực hiện vụ Đông Xuân và tình hình thực tế, để đạt mục tiêu cả năm 2022, vụ Thu Mùa toàn huyện dự kiến gieo trồng 2.200 ha; trong đó cây lúa 1.350 ha, năng suất 52 tạ/ha, sản lượng 7.200 tấn; ngô 425 ha, năng suất 43,8 tạ/ha, sản lượng 1.861,5 tấn; rau, đậu  250 ha, năng suất 90 tạ/ha, sản lượng 2.250 tấn; lạc 60 ha, năng xuất 14,6 tạ/ha, sản lượng 87,5 tấn; đậu tương 30 ha, năng xuất 14,1 tạ/ha, sản lượng 42,3 tấn và một số cây trồng khác 85 ha. Ngoài ra, diện tích trồng gai xanh triển khai trồng trong vụ Thu Mùa là 29 ha.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung  thảo luận, phân tích đánh giá làm rõ những kết quả đã đạt được cũng như nêu lên những tồn tại hạn chế, khó khăn,  vướng mắc và đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác PCTT và TKCN năm 2022, công tác triển khai sản xuất vụ Thu mùa năm 2022.

Kết luận hội nghị đồng chí Lê Đức Tiến, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng ý với ý kiến thành lập đoàn kiểm tra trong trong phát triển nông nghiệp.

Về công tác phòng chống thiên tai Phó CT UBND huyện Lê Đức Tiến đề nghị các xã, thị trấn cần thực hiện 3 " trước", phòng tránh các loại thiên tai trước, phát hiện xử lý trước đối với các điển có nguy cơ và phương tiện vật tư chuẩn bị trước, 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phải kiện toàn ban chỉ đạo giắn với trách nhiệm cá nhân vào công tác PCTT và TKCN, triển khai sớm, làm tốt huy động lực lượng tại chỗ, nâng cao năng lực cho cán bộ, lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, tăng cường công tác tuyên truyền cho bà nhân dân nắm được các diễn biến thời tiết, cách đối phó để có phương án phòng tránh, ra soát lại trang thiết bị, theo điều kiện thực tế để bổ sung, có phương án huy động trang thiết bị đưa vào sử dung khi có tình huống sảy ra, dữ trữ lương thực thực phẩm, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp triển khai không tốt.

Về sản xuất vụ thu mùa, Phó CT UBND huyện Lê Đức Tiến yêu cầu các địa phương phải nêu cao vai trò của công tác lãnh chỉ đạo, thực hiện liên kết trong sản xuất nông nghiệp để mang lại hiệu quả kinh tế cao, cần nghiên cứu đưa một số giống chủ lực, phân theo khu vực để đạt năng xuất, cần kiểm tra giám sát việc mua bán vật tư trong nông nghiệp tại các địa phương, thành lập các đoàn kiểm tra.

Đình Toàn Đài TT-TH