Giao An hoàn thành gieo trồng gần 70% diện tích sản xuất vụ đông 2019 - 2020

Giao An là 1 trong những địa phương đi đầu và có truyền thống thâm canh trong sản xuất vụ đông. Từ đó, góp phần đem lại hiệu quả, tăng giá trị sản xuất nông nghiệp cho bà con nhân dân, đặc biệt là giúp bà con có thêm nguồn thu nhập vào những tháng cuối năm, thời điểm mà hầu hết mọi gia đình đều có nhiều khoản cần chi phí.

Mặc dù mấy năm gần đây sản xuất vụ đông ở Lang Chánh nói chung và xã Giao An nói riêng gặp phải 1 số khó khăn như số lao động trong độ tuổi đi làm ở các công ty, khu công nghiệp, diễn biến bất thường của thời thiết, chuột gây hại….song xã Giao An đã tập trung chỉ đạo việc gieo trồng cây vụ đông ở địa phương đạt hiệu quả cao. Bà con nhân dân trong xã đã duy trì và phát triển vụ đông - vụ chính thứ 3 trong năm.

Vụ động năm nay, xã Giao An có kế hoạch gieo trồng trên 64,ha ha, trong đó chủ lực là cây ngô, phấn đấu trồng 34 ha, cây lạc 3 ha, đậu tương 1,5 ha, còn lại là cây rau màu các loại. Đến thời điểm này toàn xã đã gieo trồng được gần 70% diện tích theo kế hoạch, phấn đấu gieo trồng tiếp số diện tích còn lại theo kế hoạch trong thời gian sớm nhất

Bà con nhân dân xã Giao An đang chăm sóc ngô đông

 Có mặt tại cánh đồng Bàn Giữa thôn Bắc Nặm xã Giao An  chúng tôi đã cảm nhận rất rõ về bầu không khí hối hả sản xuất vụ đông của bà con địa phương, người trồng, người ném phân chăm bón các diện tích đậu nhộn nhịp. Các diện tích trồng ngô đã phát triển tốt, bước đầu hứa hẹn cho một vụ đông thắng lợi. Gia đình chị Phạm Thị Ngọc thôn Bắc Nặm xã Giao An, năm nay lại tiếp tục trồng hơn 1 sào ngô đông, chị vui vẻ chia sẻ: “ Sau khi máy gặt lúa mùa xong tranh thủ lúc đất ruộng còn ẩm là tôi làm đất gieo ngô ngay và bây giờ tôi đang chăm sóc bón phân đợt 1 cho ngô. Hy vọng ngô năm nay sẽ cho năng suốt cao, không bị chuột cắn phá”.

Được biết để triển khai sản xuất vụ đông xã đã thường xuyên phối hợp tuyên truyền nhân dân địa phương thu hoạch lúa mùa dảm bảo nhanh, gọn vùng, gon cánh, tạo điều kiện cho gieo trồng cây vụ đông; Đồng thời, tiến hành thu hoạch lúa mùa đến đâu gieo trồng vụ đông ngay đến đó, đến nay xã đã hoàn gần 70% diện tích theo kế hoạch đã đề ra.

Điều đáng nói ở xã Giao An là sản xuất vụ đông luôn nhận được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên, các ngành đoàn thể luôn gương mẫu đi đầu trong gieo trồng cây vụ đông. Ngoài gieo hết diện tích của gia đình, một số cán bộ, đảng viên trong xã còn nhận gieo trồng thêm các diện tích ruộng của 1 số hộ lân cận.

Đình Toàn Đài TT-TH