Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
389 người đã bình chọn
3055 người đang online
  • Lang Chánh Là một trong những huyện miền núi của xứ Thanh, có vị trí rất quan trọng trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ thời tiền sử cho tới hôm nay, Lang Chánh từng được biết đến với tư cách là vùng đất cổ, một vùng đất giàu bản sắc văn hóa đa dân tộc, giàu tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên và truyền thống Anh hùng.

1 
°