Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 278/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/03/2022
Trích yếu Quyết định về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện (có hiệu lực từ 14 giờ, ngày 04/03/2022)
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm O-DICH-04.3.2022_signed_tuanpv.langchanh_07-03-2022-13-52-38(07.03.2022_14h21p36)_signed.pdf