Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 264/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2022
Trích yếu Về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện (có hiệu lực từ 14 giờ, ngày 28/02/2022)
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm O-DICH_signed_tuanpv.langchanh_01-03-2022-08-16-19(01.03.2022_09h04p30)_signed.pdf