Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2409 11/12/2020 QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành tiêu chuẩn định mức, sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (không bao gồm lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của huyện Lang Chánh
353/PA-PCH 14/05/2018 Phương án phòng chống bão mạnh, siêu bão năm 2018
24/TB-UBND 14/05/2018 Thông báo giới thiệu chức vụ và chữ ký chủ tịch UBND huyện lang Chánh
329/UBND-VHTT 09/05/2018 V/v tổ chức Hội thảo khoa học, quy mô cấp huyện với chủ đề " Lang Chánh với cuộc khởi nghĩa Lam sơn và việc bảo tồn, phát huy di tích lịch sử-văn hóa"
447/QĐ-UBND 09/05/2018 Quyết định Về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội nạn nhân chất độc Da cam/dioxin huyện Lang Chánh, giai đoạn 2013-2018
446/QĐ-UBND 09/05/2018 Quyết định Về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
343/UBND-CA 09/05/2018 Về việc ngăn chặn hoạt động truyền bá tà đạo "Hội thánh Đức Chúa trời"
324/UBND-VP 07/05/2018 Về việc báo cáo theo yêu cầu giám sát của Thường trực HĐND tại kế hoạch số 04/ KH-HĐND ngày 07/03/2018
89/KHHĐ-UBND 04/05/2018 Kế hoạch hành động, Thực hiện "Tuần lễ" quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường huyện Lang Chánh năm 2018
88/KH-HĐND 04/05/2018 KẾ HOẠCH: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ Tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ( 11/6/1948 - 11/6/2018)
140/BC-UBND 03/05/2018 Báo cáo: về việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật Tố cáo.
139/BC-UBND 03/05/2018 Báo cáo: Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017
86/KH_UBND 02/05/2018 KẾ HOẠCH: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018
83/KH-UBND 24/04/2018 Triển khai thực hiện Kế Hoạch số 76/KH-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 77/KH-HU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
82/KH-UBND 24/04/2018 Kế hoạch: Hoạt động về công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Lang Chánh năm 2018
1 2