Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
389 người đã bình chọn
3055 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
7/TB-HĐ 16/01/2024 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh
Số: 03 /TB-HĐTD 11/01/2024 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn kỳ thi tuyển viên chức, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Lang Chánh năm 2023
Số: 03 /TB-HĐ 03/01/2024 THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra sát hạch vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Lang Chánh.
Số 01/CV-HĐTD 20/12/2023 Hướng dẫn cách thức thực hiện bài phỏng vấn, danh mục tài liệu ôn tập để phỏng vấn xét tuyển (Vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Lang Chánh năm 2023
107/TB-UBND 27/10/2023 Phân công thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Lang Chánh phụ trách địa bàn
13/TB-UBND 19/10/2023 V/v mời chào giá mua trang thiết bị Y tế
1665/UBND-VHTT 15/09/2023 Tăng cường tuyền truyền chuyển đổi số năm 2023
183/KH-UBND 14/09/2023 Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh năm 2023
1150/QĐ-UBND 23/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Lang Chánh
1106/QĐ-UBND 15/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Lang Chánh
1457/UBND-VHTT 15/08/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số cấp xã năm 2023
136/KH-UBND 12/06/2023 KẾ HOẠCH Triển khai các quy hoạch của tỉnh về phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn huyện Lang Chánh
131/KH-UBND 07/06/2023 Kế hoạch thi tốt nghiệp THPT năm học 2022-2023 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023-2024
132/KH-UBND 07/06/2023 KH Tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Lang Chánh
285/BC-UBND 07/06/2023 V/v kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Lang Chánh, Quý II năm 2023
1 2 3 4 5 
°