Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh

Có 33 tập thể và 22 cá nhân được vinh danh khen thưởng tại hội nghị tổng kết... (22/09/2020)

Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng gắn với biểu dương...