Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh

Hội nghị giao ban UBND huyện 5 đầu năm 2021 (10/06/2021)

Ngày 9/6/2021, UBND huyện tổ chức cuộc họp để đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm những tháng...