Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh

 https://www.90namdangbothanhhoa.vn

Thăm, tặng quà động viên lực lượng thường trực ở các chốt kiểm soát dịch (08/04/2020)

Nhằm kịp thời động viên lực lượng thường trực tại các chốt phòng chống dịch, Ngày 7/4. Hội doanh nghiệp huyện Lang Chánh đã đến thăm, động viên và tặng quà các lực lượng tại 2 chốt dã chiến, ở cửa...