Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh

Kiểm tra giám sát, tình hình phòng, chống bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò... (09/04/2021)

Sáng 9/4, đoàn công tác của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( NN&PTNT), Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã kiểm tra, tổ chức giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục...