Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh

https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/

Bảo hiểm xã hội huyện Lang Chánh chú trọng phát triển đối tượng tham gia... (16/02/2020)

Thời gian qua cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Lang Chánh đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó chú trọng phát triển...

Kết quả trúng tuyển viên chức giáo viên tiểu học thuộc UBND huyện Lang Chánh,... (17/02/2020)

Ngày 14 tháng 02 năm 2020 Ủy Ban Nhân Dân huyện Lang Chánh đã ra Thông báo Số: 09 /TB-UBND . Thông báo Kết quả trúng tuyển viên chức Giáo viên tiểu học thuộc UBND huyện Lang Chánh, năm 2019...