Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới quý III-2022 (23/09/2022)

Sáng 23-9, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp, với chuyên đề: "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy ý chí tự lực,...