Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
401 người đã bình chọn
880 người đang online

100%

UỶ BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH THANH HOÁ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 04 /TB-UBND                               Thanh Hoá, ngày 12  tháng  01  năm 2015

                                       

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Thường trực UBND tỉnh năm 2015

 

   Thực hiện việc tiếp công dân theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Chủ tịch UBND tỉnh phân công lịch tiếp công dân của Thường trực UBND tĩnh như sau:

TT

Người tiếp

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1       

Ông Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch

20 - 01 (thứ 3)

2       

Ông Nguyễn Ngọc Hồi

Phó Chủ tịch

20 - 02 (thứ 6)

3       

Ông Phạm Đăng Quyền

Phó Chủ tịch

20 - 3 (thứ 6)

4       

Ông Nguyễn Đức Quyền

Phó Chủ tịch

Thường trực

20 - 4 (thứ 2)

5       

Ông Nguyễn Đình Xứng     

 Chủ tịch

20 - 5 (thứ 4)

6       

Ông Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch

22 - 6 (thứ 2)

7       

Ông Nguyễn Ngọc Hồi

Phó Chủ tịch

20 - 7 (thứ 2)

8       

Ông Phạm Đăng Quyền

Phó Chủ tịch

20 - 8 (thứ 5)

9       

Ông Nguyễn Đức Quyền

Phó Chủ tịch

Thường trực

21 - 9 (thứ 2)

10  

Ông Nguyễn Đình Xứng

Chủ tịch

20 - 10 (thứ 3)

11  

Ông Phạm Đăng Quyền     

Phó Chủ tịch

20 - 11 (thứ 6)

12  

Ông Nguyễn Đức Quyền

Phó Chủ tịch

Thường trực

21 - 12 (thứ 2)

           Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong các phiên tiếp công dân định kỳ của Thường trực UBND tỉnh năm 2015 phải có Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, thương binh và Xã hội và các đơn vị khác có liên quan (khi có yêu cầu)./.

Nơi nhận:                                                               CHỦ TỊCH

- TT Tỉnh ủy

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;                                                                                

- Đoàn ĐBQH tỉnh;                                   

- UBND các huyện, TX, TP ;                                                                                      

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- Niêm yết tại Trụ sở TD của tỉnh;

- Lưu: VT, TD.                                            Nguyễn Đình Xứng (đã ký)

 

Huyện Lang Chánh sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư (khóa X) về “Đẩy mạnh công tác...(18/04/2024 7:55 SA)

Hơn 100 hộ dân xã Tân Phúc tham gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò sinh sản, trồng và chăm...(18/04/2024 7:52 SA)

Lễ Phát động “Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và...(17/04/2024 5:29 CH)

Quý I năm 2024 huyện Lang Chánh đón 36 nghìn lượt khách du lịch(17/04/2024 9:55 SA)

Hội nghị sơ kết cấp ủy quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024(16/04/2024 5:56 CH)

Gần 1200 học sinh trường Trung học phổ thông Lang Chánh tham gia sàn giao dịch việc làm(16/04/2024 11:14 SA)

Lang Chánh: Tổ chức thành công Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an...(15/04/2024 3:54 CH)

Sôi nổi hội thi "Gia đình bé với an toàn giao thông" tại trường mầm non Tam Văn(13/04/2024 5:06 CH)

Sơ kết tình hình thực hiện Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống,...(12/04/2024 6:59 CH)

Hơn 1000 cán bộ, Nhân dân và học sinh huyện Lang Chánh tham gia chạy Việt dã năm 2024(12/04/2024 4:40 CH)

Trường Mầm non thị trấn Lang Chánh II, tổ chức Chương trình “Tôi Yêu Việt Nam” và kỹ năng phòng...(12/04/2024 4:31 CH)

Lang Chánh: Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, triển khai...(12/04/2024 3:28 CH)

°