Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
401 người đã bình chọn
1573 người đang online

Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ thôn, bản, khu phố

Đăng ngày 27 - 03 - 2024
100%

Chiều ngày 26/3, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã trực tiếp phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho bí thư chi bộ thôn, bản, khu phố đang tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng do Huyện ủy tổ chức. Cùng dự có các đồng chí: Lữ Đức Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ thôn, bản, khu phố

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Hồng đã truyền đạt cho bí thư chi bộ thôn, bản, khu phố về các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện trong thời gian vừa qua; những điểm mới, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Hồng phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ

Các bí thư chi bộ thôn, bản, khu phố đã được nghe đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Hồng truyền đạt về kết quả nổi bật về kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị của tỉnh năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, những kết quả nổi bật về kinh tế xã hội công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị của huyện năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, những định hướng trong phát triển kinh tế xã hội, công tác đảng chính trị những năm tới, nhiệm vụ của bí thư chi bộ thôn, phố, bản.

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng

Trong bài phát biểu đồng chí Bí thư Huyện ủy đã phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện tự nhiên, tiềm năng phát triển của tỉnh Thanh Hóa với các yếu tố về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, xã hội, tài nguyên thiên nhiên và môi trường; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tỉnh Thanh Hóa trong năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024; trong đó, định vị Thanh Hóa trong không gian phát triển, vị thế, vai trò của Thanh Hóa trong tương quan phát triển các ngành kinh tế trong cả nước, đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 tỉnh này trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển phía Bắc của Tổ quốc.

Học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ thôn, bản, khu phố

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đi sâu phân tích về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; các hoạt động văn hóa- xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của huyện Lang Chánh năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024… Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã nêu bật những kết quả chủ yếu đạt được. Đó là: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đứng thứ 10 toàn tỉnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, xác định rất trúng, rất đúng 3 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá, của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, thu ngân sách nhà nước đạt 136% vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt là việc kêu gọi xúc tiến đầu tư đến nay đã kêu gọi được nhiều doanh nghiệp với quy mô lớn, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, Các lĩnh vực sản xuất có bước phát triển; trong đó, sản xuất nông - lâm nghiệp được quan tâm chỉ đạo, Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được chăm lo. Các chương trình, dự án giảm nghèo, chính sách dân tộc, miền núi, an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị, chủ quyền, biên giới quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại được mở rộng, hiệu quả nâng lên. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Xuân Hồng cũng ghi nhận những đóng góp của các đồng chí bí thư chi bộ

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém; nhấn mạnh một số quan điểm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới để thực hiện thành công mục tiêu: "thoát khỏi huyện nghèo trước năm 2025 đến năm 2030 trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh" để làm được điều đó đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh vai trò của bí thư chi bộ thôn, bản, khu phố là đặc biệt quan trọng, do đó đồng chí yêu cầu các đội ngũ  bí thư chi bộ thôn, bản, khu phố cần tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, con cháu, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước. Bí thư chi bộ phải định hướng cho cán bộ đảng viên và nhân dân trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, tập trung đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nhất là các tiêu chí vệ sinh môi trường,  để làm được điều đó phải gắn chặt với hương ước, quy ước của thôn, bản, khu phố, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định, bí thư chi bộ thôn, bản, khu phố là những người gần dân, hiểu dân, học dân dựa vào dân và có trách nhiệm với nhân dân qua đó nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân. Trong thời gian qua, với vai trò trách nhiệm, các đồng chí phải luôn là hạt nhân đi đầu trong mọi công việc ở cơ sở, giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Xuân Hồng cũng ghi nhận những đóng góp của các đồng chí bí thư chi bộ trong thời gian qua đồng thời tin tưởng rằng sau lớp bồi dưỡng tập huấn này các đồng chí bí thư chi bộ về địa phương sẽ ứng dụng những kiến thức, kinh nghiệm áp dụng vào thực tế của địa phương đạt được hiệu quả cao hơn.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Huyện Lang Chánh sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư (khóa X) về “Đẩy mạnh công tác...(18/04/2024 7:55 SA)

  Hội nghị sơ kết cấp ủy quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024(16/04/2024 5:56 CH)

  Sơ kết tình hình thực hiện Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống,...(12/04/2024 6:59 CH)

  Lang Chánh: Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, triển khai...(12/04/2024 3:28 CH)

  Bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Hồng kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội Chí Linh Sơn(12/04/2024 12:04 CH)

  Huyện ủy Lang Chánh Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ(11/04/2024 7:55 CH)

  Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Giao An lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 -2029(10/04/2024 5:25 CH)

  Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024.(10/04/2024 4:51 CH)

  Cụm thi đua số 6 tổ chức ký kết giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua năm 2024(10/04/2024 4:47 CH)

  Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý(08/04/2024 4:45 CH)

  Khai mạc Lễ hội Chí Linh Sơn năm 2024(20/04/2024 12:35 CH)

  Huyện Lang Chánh sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư (khóa X) về “Đẩy mạnh công tác...(18/04/2024 7:55 SA)

  Hơn 100 hộ dân xã Tân Phúc tham gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò sinh sản, trồng và chăm...(18/04/2024 7:52 SA)

  Lễ Phát động “Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và...(17/04/2024 5:29 CH)

  Quý I năm 2024 huyện Lang Chánh đón 36 nghìn lượt khách du lịch(17/04/2024 9:55 SA)

  Hội nghị sơ kết cấp ủy quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024(16/04/2024 5:56 CH)

  Gần 1200 học sinh trường Trung học phổ thông Lang Chánh tham gia sàn giao dịch việc làm(16/04/2024 11:14 SA)

  Lang Chánh: Tổ chức thành công Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an...(15/04/2024 3:54 CH)

  Sôi nổi hội thi "Gia đình bé với an toàn giao thông" tại trường mầm non Tam Văn(13/04/2024 5:06 CH)

  Sơ kết tình hình thực hiện Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống,...(12/04/2024 6:59 CH)

  Hơn 1000 cán bộ, Nhân dân và học sinh huyện Lang Chánh tham gia chạy Việt dã năm 2024(12/04/2024 4:40 CH)

  Trường Mầm non thị trấn Lang Chánh II, tổ chức Chương trình “Tôi Yêu Việt Nam” và kỹ năng phòng...(12/04/2024 4:31 CH)

  °