Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
401 người đã bình chọn
531 người đang online

Nỗ lực chuyển đổi số ở huyện Lang Chánh

Đăng ngày 27 - 02 - 2024
100%

Xác định chuyển đổi số nhằm thay đổi cách sống, phương thức làm việc, sản xuất, kinh doanh của người dân, chính quyền, doanh nghiệp dựa trên các công nghệ số, từ đó mở ra cơ hội phát triển bền vững, huyện Lang Chánh đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt việc chuyển đổi số trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể được huyện Lang Chánh đặt ra trong năm 2024 là tiếp tục duy trì và hoàn thiện hạ tầng, phát triển các hệ thống thông tin, dữ liệu mở, CSDL dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng phát triển Chính quyền số bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số mà trọng tâm là quá trình sử dụng công nghệ số, thay đổi tư duy và hành động, phương thức làm việc, sản xuất, kinh doanh trong môi trường số nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp trên địa bàn huyện.

Đẩy mạnh việc xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số; hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; tập trung xây dựng dữ liệu số; tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư để xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng thông tin tạo nền tảng xây dựng chính quyền số…

Nhận thức số, Tổ chức 02 chương trình tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ công chức, viên chức cấp huyện về chuyển đổi số; 03 chương trình tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ công chức, viên chức cấp xã, thôn, bản về công nghệ số. Thực hiện 50 bài tuyên truyền về chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử của huyện, mỗi trang thông tin điện tử của cấp xã có 20 tin tuyên truyền.

Tuyên truyền 50 tin, bài về chuyển đổi số, công nghệ số trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, phát sóng 8 lần/tháng.

Hạ tầng số Tiếp tục duy trì hạ tầng kỹ thuật phục vụ hệ thống Hội nghị trực tuyến đồng bộ ở cả 03 cấp chính quyền và kết nối với hệ thống Hội nghị trực tuyến quốc gia. Duy trì tỷ lệ công chức, viên chức được trang bị máy tính có kết nối Internet băng rộng phục vụ công việc: 100%. Duy trì tỷ lệ UBND các xã, thị trấn kết nối mạng Truyền số liệu chuyên dùng: 100%

Tỷ lệ các xã, thị trấn lắp đặt hệ thống Camera an ninh kết nối về Công an huyện phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự: 100%, Tỷ lệ các xã, thị trấn được phủ sóng internet 4G: 100%, Tỷ lệ xã, thị trấn có hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT kết nối với đài truyền thanh huyện: 80%

Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước. Tiếp tục duy trì đảm bảo 100% các văn bản, hồ sơ công việc được tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường mạng (trừ văn bản có hồ sơ mật theo quy định).

Tỷ lệ hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý: đạt 30%, Phấn đấu lập hồ sơ hoàn thành 2 xã Trí Nang và Giao Thiện, được công nhận về đích chuyển đổi số 4 xã: Thị trấn, Giao An, Tân Phúc, Đồng Lương. UBND huyện tham gia mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được tham gia các khóa học về chuyển đổi số trên nền tảng đào tạo trực tuyến đại trà: đạt 100%

Ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ các TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và được cung cấp trên các phương tiện truy cập khác nhau: 100%, Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực điện tử thông suốt, hợp nhất: 100%, Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC: 95%

Kinh tế số; Tỷ lệ sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử: 100%. Tỷ lệ sản phẩm có lợi thế của huyện được đăng trên sàn thương mại điện tử VOSO.VN và POSTMART.vn: 30%. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng nền tảng số: 50%. Tỷ lệ doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh nộp thuế điện tử: 100%

Thúc đẩy xây dựng Xã hội số. Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số: 50%. Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử: 70%. Tỷ lệ trường tiểu học, THCS, THPT và các cơ sở bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em được tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn: 90% . Bảo đảm an toàn thông tin. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai đồng bộ, toàn diện công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, trọng tâm là bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp, trong đó 100% các cơ quan, đơn vị được phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn hệ thống thông tin phải triển khai đầy đủ các phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ, 100% các cơ quan nhà nước gán nhãn tín nhiệm mạng trên cổng/trang thông tin điện tử. Tham gia đầy đủ các cuộc diễn tập thực chiến do tỉnh tổ chức.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, huyện Lang Chánh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về chuyển đổi số; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm cũng như các buổi nói chuyện về chuyển đổi số; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia nhằm nâng cao trách nhiệm các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở…

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông và tình hình thực tế của huyện để tham mưu ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không phô trương, hình thức, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân địa phương.

Phòng Văn hóa – Thông tin chủ trì hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Thông tin và Du lịch huyện phối hợp các ngành, UBND các xã, thị trấn chủ động tìm kiếm những sáng kiến, cách làm, mô hình điển hình về chuyển đổi số của cơ quan nhà nước, của doanh nghiệp, của người dân ở chính trên địa bàn huyện để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng.

UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung, mô hình chuyển đổi số của các cơ quan, địa phương; chủ động thí điểm triển khai sáng kiến mới tại cơ quan, địa phương.

Tiếp tục thực hiện tuyên truyền chính sách khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; Tiếp tục đề nghị chính sách hỗ trợ đối với Tổ công nghệ số cộng đồng đảm bảo theo đúng các quy định nhà nước và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Định kỳ sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết về Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa và kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết Chuyển đổi số.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 15/9/2023 của UBND tỉnh về phát triển hạ tầng số tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023 - 2025. Duy trì, đảm bảo việc kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng ổn định, thông suốt để phục vụ chính quyền số.

Triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh, hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã được giao chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2023, đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các doanh nghệp viễn thông phát triển hệ thống mạng internet băng rộng.

Dữ liệu số: Tiếp tục sử dụng tốt cơ sở phục vụ chuyển đổi số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu; trước hết, tập trung triển khai phát triển dữ liệu trong các lĩnh vực: nông nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, lao động, công nghiệp và thương mại, văn hóa, du lịch...

Nền tảng số: Tiếp tục triển khai việc hướng dẫn, khai thác triệt để thông tin, dữ liệu đã có từ các cơ sở dữ liệu quốc gia; bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu tuân thủ theo khung kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn bố trí phần kinh phí trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền; 100% máy tính được cài đặt phần mềm virus có bản quyền; đầu tư ổ cứng có dung lượng lớn để hằng năm sao lưu các dữ liệu hồ sơ, văn bản quan trọng đảm bảo an ninh thông tin và bảo mật dữ liệu.

Hướng dẫn CB, CC, VC, NLĐ và nhân dân trên địa bàn đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình sử dụng thiết bị công nghệ, tham gia mạng xã hội một cách an toàn, phòng chống việc lộ lọt thông tin cá nhân, tài khoản.

Cần có cán bộ có chuyên môn đáp ứng, chuyên phụ trách về mảng công nghệ thông tin tại UBND huyện. Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức chuyên trách về chuyển đổi số như: Hỗ trợ về kinh phí, tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cơ bản nâng cao năng lực về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng CNTT và an toàn thông tin.

Phát huy vai trò, năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện, xã trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Rà soát, đánh giá nâng cao chỉ tiêu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công; khảo sát lấy ý kiến hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục thực hiện tốt hệ thống một cửa điện tử, hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

Rà soát, đề nghị Viễn thông Thanh Hóa nâng cấp trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn nhằm tăng khả năng cung cấp thông tin và tạo kênh giao tiếp linh động với người dân, đảm bảo hoạt động của trang thông tin điện tử theo quy định của pháp luật.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản

xuất và người dân về chuyển đổi số, phát triển kinh tế, mua bán, phân phối hàng hóa dựa trên môi trường mạng. Các phòng, ban, đơn vị phối hợp với UBND các xã, thị trấn lựa chọn các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản tiêu biểu, có quy mô của địa phương đưa lên sàn thương mại điện tử VOSO, POSTMART.

Rà soát các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh định hướng ứng dụng các công nghệ số trong hoạt động quản lý, bán hàng, hoạt động quảng bá sản phẩm. Rà soát hoạt động thương mại trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội của các doanh nghệp, hộ sản xuất kinh doanh để định hướng, hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động thương mại trên môi trường mạng.

Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân sử dụng các kênh thanh toán không dùng tiền mặt để giao dịch trực tuyến.

Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn cho nhân dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn huyện được thông tin, phổ biến, đào tạo về các dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ số.

Rà soát, đánh giá để nâng cao tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác để đẩy mạnh tạo tài khoản thanh toán điện tử cho người dân.

Rà soát tỷ lệ người dân trưởng thành có điện thoại thông minh, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh để sử dụng, ứng dụng công nghệ số.

Phối hợp với ngành y tế, hướng dẫn người dân đăng ký hồ sơ sức khỏe điện tử, nhằm số hóa dữ liệu sức khỏe của nhân dân trong việc theo dõi và hỗ trợ khám, chữa bệnh.

<

Tin mới nhất

Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển chuyển đổi số năm...(05/04/2024 5:10 CH)

NHỮNG CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN SỐ TẠI HUYỆN MIỀN NÚI LANG CHÁNH(04/04/2024 10:17 SA)

Xã Lâm Phú tập huấn chữ ký số cho người dân phục vụ công tác chuyển đổi số(29/03/2024 11:33 SA)

Bộ tài liệu Hồ sơ chuyển đổi số xã Tân Phúc(26/03/2024 5:24 CH)

Hiệu quả công tác chuyển đổi số trong ứng dụng công nghệ vào giảng dạy và học tập tại Trường THCS...(26/03/2024 5:07 CH)

Huyện Lang Chánh triển khai tập huấn chữ ký số cho người dân(22/03/2024 10:39 SA)

Thị trấn Lang Chánh thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số(12/03/2024 10:34 SA)

Nỗ lực chuyển đổi số ở huyện Lang Chánh(27/02/2024 9:31 SA)

Hồ sơ Chuyển đổi số huyện Lang Chánh(14/12/2023 4:01 CH)

Họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện về thực hiện các chỉ tiêu chuyển đổi số và đề nghị Ban...(24/11/2023 6:07 CH)

Huyện Lang Chánh sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư (khóa X) về “Đẩy mạnh công tác...(18/04/2024 7:55 SA)

Hơn 100 hộ dân xã Tân Phúc tham gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò sinh sản, trồng và chăm...(18/04/2024 7:52 SA)

Lễ Phát động “Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và...(17/04/2024 5:29 CH)

Quý I năm 2024 huyện Lang Chánh đón 36 nghìn lượt khách du lịch(17/04/2024 9:55 SA)

Hội nghị sơ kết cấp ủy quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024(16/04/2024 5:56 CH)

Gần 1200 học sinh trường Trung học phổ thông Lang Chánh tham gia sàn giao dịch việc làm(16/04/2024 11:14 SA)

Lang Chánh: Tổ chức thành công Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an...(15/04/2024 3:54 CH)

Sôi nổi hội thi "Gia đình bé với an toàn giao thông" tại trường mầm non Tam Văn(13/04/2024 5:06 CH)

Sơ kết tình hình thực hiện Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống,...(12/04/2024 6:59 CH)

Hơn 1000 cán bộ, Nhân dân và học sinh huyện Lang Chánh tham gia chạy Việt dã năm 2024(12/04/2024 4:40 CH)

Trường Mầm non thị trấn Lang Chánh II, tổ chức Chương trình “Tôi Yêu Việt Nam” và kỹ năng phòng...(12/04/2024 4:31 CH)

Lang Chánh: Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, triển khai...(12/04/2024 3:28 CH)

°